Wyższa Szkoła Prawa z siedzibą we Wrocławiu ma niepubliczny charakter, a jej założycielem jest działająca w Warszawie Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej. Szkoła wyróżnia się na tle konkurencyjnych uczelni wysokim poziomem nauczania, naciskiem na umiejętności praktyczne oraz licznymi możliwościami rozwoju, jakie zapewniane są studentom. Wyższa Szkoła Prawa oferuje studia na kierunku Prawo, a także Bezpieczeństwo wewnętrzne z kilkoma interesującymi specjalnościami – Kryminologia i kryminalistyka, Cyberprzestępczość oraz Zarządzanie kryzysowe. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz doświadczonych specjalistów. Ponadto, każdy student bierze udział w warsztatach i zajęciach praktycznych, a także zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych w rekomendowanych instytucjach. 

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową uczelni.


Wyższa Szkoła Prawa 

ul. Św. Jadwigi 12, 
50-266 Wrocław